Review và tóm tắt sơ lược truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục.

Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục thuộc thể loại truyện đô thị kết hợp với hệ thống. Truyện được viết theo hướng làm nhiệm vụ kết hợp đô thị. Chính vì vậy, nhân vật chính của chúng ta sẽ từng bước mạnh lên, chứ không phải vừa vào là vô địch.
Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Vài lời của tác giả về bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục:
Bần tăng không muốn làm hòa thượng, bần tăng phải về nhà.

Đô thị bên cạnh Phục Long Sơn bên trên, có một tòa miếu nhỏ, gọi là Nhất Chân Tự.

Nơi đó có một thần kỳ tiểu hòa thượng, võ lực cao cường, pháp lực rộng lớn.

Bắt quỷ đấu tà, trị bệnh cứu người không gì không giỏi.

Khách hành hương tụ tập, tín đồ vô số. Đại lão bản, phú nhị đại, đại quan lão gia, toàn bộ chạy tới nơi này.

Bất quá chú tiểu mục tiêu cuối cùng lại là muốn trở về nhà. ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục
Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Tóm tắt và đánh giá của Reviewtruyen.xyz về bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục:
- Mã Minh một thanh niên hiện đại vô tình xuyên qua một thế giới song song, gần giống Trái Đất. Tại đây,  Mã Minh trở thành trụ trì của Nhất Chân Tự được Đại Thánh Phật hệ thống phụ thân với trọng trách trọng chấn hưng Nhất Chân Tự.
- Nhưng Mã Minh không cam chịu làm một hòa thượng. Vì vậy, hắn muốn hoàn tục, nhưng cách hoàn tục duy nhất để hoàn tục là xây dựng Nhất Chân Tự trở thành Phật Cung, vạn phật triều bái thì hệ thống mới cho phép hắn hoàn tục.
- Chính vì vậy, Mã Mình hay còn gọi là Giới Sắc trở thành một cao tăng đắc đạo trong mắt mọi người, nhưng thật ra trong lòng: "ta tu chỉ để hoàn tục thôi".

Mạch văn của bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục khá hay và vui nhộn. Tác giả viết rất chắc tay, tình tiết khá lôi cuốn và hài hòa. Reviewtruyen.xyz đánh giá truyện này với thang điểm 9/10.

Nếu các bạn đang cần tìm một bộ truyện đô thị để thư gian sau những giây phút làm việc , học tập căng thẳng thì hãy đọc ngay bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục ngay nhé.

Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục.

Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục thuộc thể loại truyện đô thị kết hợp với hệ thống. Truyện được viết theo hướng làm nhiệm vụ kết hợp đô thị. Chính vì vậy, nhân vật chính của chúng ta sẽ từng bước mạnh lên, chứ không phải vừa vào là vô địch.
Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Vài lời của tác giả về bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục:
Bần tăng không muốn làm hòa thượng, bần tăng phải về nhà.

Đô thị bên cạnh Phục Long Sơn bên trên, có một tòa miếu nhỏ, gọi là Nhất Chân Tự.

Nơi đó có một thần kỳ tiểu hòa thượng, võ lực cao cường, pháp lực rộng lớn.

Bắt quỷ đấu tà, trị bệnh cứu người không gì không giỏi.

Khách hành hương tụ tập, tín đồ vô số. Đại lão bản, phú nhị đại, đại quan lão gia, toàn bộ chạy tới nơi này.

Bất quá chú tiểu mục tiêu cuối cùng lại là muốn trở về nhà. ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục
Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Tóm tắt và đánh giá của Reviewtruyen.xyz về bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục:
- Mã Minh một thanh niên hiện đại vô tình xuyên qua một thế giới song song, gần giống Trái Đất. Tại đây,  Mã Minh trở thành trụ trì của Nhất Chân Tự được Đại Thánh Phật hệ thống phụ thân với trọng trách trọng chấn hưng Nhất Chân Tự.
- Nhưng Mã Minh không cam chịu làm một hòa thượng. Vì vậy, hắn muốn hoàn tục, nhưng cách hoàn tục duy nhất để hoàn tục là xây dựng Nhất Chân Tự trở thành Phật Cung, vạn phật triều bái thì hệ thống mới cho phép hắn hoàn tục.
- Chính vì vậy, Mã Mình hay còn gọi là Giới Sắc trở thành một cao tăng đắc đạo trong mắt mọi người, nhưng thật ra trong lòng: "ta tu chỉ để hoàn tục thôi".

Mạch văn của bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục khá hay và vui nhộn. Tác giả viết rất chắc tay, tình tiết khá lôi cuốn và hài hòa. Reviewtruyen.xyz đánh giá truyện này với thang điểm 9/10.

Nếu các bạn đang cần tìm một bộ truyện đô thị để thư gian sau những giây phút làm việc , học tập căng thẳng thì hãy đọc ngay bộ truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục ngay nhé.

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.