Review và tóm tắt sơ lược truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư!

Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thuộc thể loại truyện xuyên không và lịch sử. Thời điểm diễn ra bộ truyện là thời Đường và hoàng đế vị trì bấy giờ là Lý Thế Dân. Tuy là bộ truyện xuyên không, lich sử, nhưng mạch văn khá sáng tạo và hài hước, rất đáng để các bạn đọc.
Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư

Tóm tắt truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư:
Đỉnh cấp nhất lưu sinh viên Lý Tu xuyên việt Đại Đường Trinh Quán trong năm, khóa lại tông sư hệ thống.

Y Đạo Tông sư, để cho hắn có được một tay hoạt tử nhân thịt xương trắng thần kỳ y thuật.

Cơ Quan Tông Sư, để cho hắn có được một tay xuất thần nhập hóa, hóa mục nát vì sao cơ quan thuật.

Võ Đạo Tông sư, để cho hắn có được thiên quân chi lực, Bá Vương chi dũng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành.

Văn học tông sư, họa Đạo Tông sư, thư pháp tông sư, nhạc khí tông sư. . .

Hệ thống lập chí muốn đem hắn bồi dưỡng trở thành một nhấc lên nổi tiếng, chấn kinh thế giới toàn năng tông sư.

Thế nhưng, hắn thiên không.

Hắn muốn làm một mảnh cá ướp muối, hơn nữa là tối mặt thật cái kia.


Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư
Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư
Review và đánh giá của Reviewtruyen.xyz về bộ truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư:
Mình sẽ tóm tắt sơ lược 1 tí vệ bộ truyện này: Lý Tu một thanh niên hiện đại xuyên qua Đại Đường và được hệ thống phụ thân.

Lý Tu cực kỳ thông minh, nhưng tính cách lại lười nhác, được đánh giá là một thanh niên siêu lười. Thú vui chỉ xoay quanh ăn, nằm rồi chờ chết.

Ngay cả hệ thống mà Lý Tu đang phụ thân cũng bó tay vì tính cách lười biếng của hắn. Hệ thống còn làm đủ mọi cách khiến để tài năng của Lý Tu được thể hiện trong thời đại này. Chính vì vậy mà, hệ thống đã làm cho tất cả kỹ năng, tài nghệ của hắn đều đạt mức độ tông sư.

Nhưng 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', Lý Tu vẫn lười biếng và bất cần đời. Đến nỗi hắn phải chạy trốn Hoàng Đế khi mà nghe tin muốn phong hắn làm quan.

Bộ truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư được tác giả viết hay rất hài hước và hấp dẫn. Theo Reviewtruyen.xyz đánh giá thì bộ truyện này nên đạt thang điểm 9.5/10.

Nếu bạn chưa đọc bộ Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thì còn chờ gì nữa. Vào TruyenchuTH.com đọc ngay thôi nào.

Review truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư!

Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thuộc thể loại truyện xuyên không và lịch sử. Thời điểm diễn ra bộ truyện là thời Đường và hoàng đế vị trì bấy giờ là Lý Thế Dân. Tuy là bộ truyện xuyên không, lich sử, nhưng mạch văn khá sáng tạo và hài hước, rất đáng để các bạn đọc.
Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư

Tóm tắt truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư:
Đỉnh cấp nhất lưu sinh viên Lý Tu xuyên việt Đại Đường Trinh Quán trong năm, khóa lại tông sư hệ thống.

Y Đạo Tông sư, để cho hắn có được một tay hoạt tử nhân thịt xương trắng thần kỳ y thuật.

Cơ Quan Tông Sư, để cho hắn có được một tay xuất thần nhập hóa, hóa mục nát vì sao cơ quan thuật.

Võ Đạo Tông sư, để cho hắn có được thiên quân chi lực, Bá Vương chi dũng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành.

Văn học tông sư, họa Đạo Tông sư, thư pháp tông sư, nhạc khí tông sư. . .

Hệ thống lập chí muốn đem hắn bồi dưỡng trở thành một nhấc lên nổi tiếng, chấn kinh thế giới toàn năng tông sư.

Thế nhưng, hắn thiên không.

Hắn muốn làm một mảnh cá ướp muối, hơn nữa là tối mặt thật cái kia.


Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư
Review truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư
Review và đánh giá của Reviewtruyen.xyz về bộ truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư:
Mình sẽ tóm tắt sơ lược 1 tí vệ bộ truyện này: Lý Tu một thanh niên hiện đại xuyên qua Đại Đường và được hệ thống phụ thân.

Lý Tu cực kỳ thông minh, nhưng tính cách lại lười nhác, được đánh giá là một thanh niên siêu lười. Thú vui chỉ xoay quanh ăn, nằm rồi chờ chết.

Ngay cả hệ thống mà Lý Tu đang phụ thân cũng bó tay vì tính cách lười biếng của hắn. Hệ thống còn làm đủ mọi cách khiến để tài năng của Lý Tu được thể hiện trong thời đại này. Chính vì vậy mà, hệ thống đã làm cho tất cả kỹ năng, tài nghệ của hắn đều đạt mức độ tông sư.

Nhưng 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', Lý Tu vẫn lười biếng và bất cần đời. Đến nỗi hắn phải chạy trốn Hoàng Đế khi mà nghe tin muốn phong hắn làm quan.

Bộ truyện Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư được tác giả viết hay rất hài hước và hấp dẫn. Theo Reviewtruyen.xyz đánh giá thì bộ truyện này nên đạt thang điểm 9.5/10.

Nếu bạn chưa đọc bộ Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thì còn chờ gì nữa. Vào TruyenchuTH.com đọc ngay thôi nào.

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.