Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Review Truyện Huyền Huyễn: Ta Biên Soạn Thần Thoại

Review và tóm tắt sơ lược bộ Truyện Huyền Huyễn: Ta Biên Soạn Thần Thoại. Truyện Huyền Huyễn: Ta Biên Soạn Thần Thoại là bộ truyện thuộc ...

Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss

Review và Tóm Tắt Sơ Lược Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss . Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss là bộ truyện thuộc thể l...

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Review Truyện Bắt Đầu Lôi Đình Hô Hấp Pháp

Review và tóm tắt sơ lược bộ truyện  Bắt Đầu Lôi Đình Hô Hấp Pháp . Truyện Bắt Đầu Lôi Đình Hô Hấp Pháp là bộ truyện thuộc thể loại xuyên...

Review Truyện Tối Cường Vô Địch Tông Môn

Review và tóm tắt sơ lược về truyện  Tối Cường Vô Địch Tông Môn . Tối Cường Vô Địch Tông Môn là bộ truyện huyền ảo được phát triển theo...

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Review Truyện Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần

Review và tóm tắt sơ lược Truyện Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần thuộc thể loại truyện dị giới pha một chút...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục. Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục thuộc thể loại truyện đô thị kết...

Review truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư! Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thuộc thể loại truyện xuyên không và lịc...