Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Review Truyện Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần

Review và tóm tắt sơ lược Truyện Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần thuộc thể loại truyện dị giới pha một chút...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Review truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục. Đô Thị Chi Bần Tăng Muốn Hoàn Tục thuộc thể loại truyện đô thị kết...

Review truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư

Review và tóm tắt sơ lược truyện Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư! Đại Đường Cá Ướp Muối Tông Sư thuộc thể loại truyện xuyên không và lịc...

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Review truyện Ta Y Độc Mạnh Vô Địch

Review và tóm tắt sơ lược truyện Ta Y Độc Mạnh Vô Địch. Ta Y Độc Mạnh Vô Địch thuộc thể loại truyện dị giới và huyền ảo. Bộ truyện thuần ...

Review truyện Ta Vào Ở Địa Ngục

Review, tóm tắt và đánh giá sơ lược bộ truyện Ta Vào Ở Địa Ngục. Ta Vào Ở Địa Ngục là một trong những bộ truyện mạt thế hay nhất trong...

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Review truyện Mục Thần Ký

Mục Thần Ký thuộc thể loại truyện huyền ảo và được nhiều anh em đồng đạo đánh giá khá hay trong thời gian gần đây. Bộ truyện này thuần tu l...

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Review truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Review, tóm tắt và đánh giá sơ lược bộ truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tông. Vạn Cổ Đệ Nhất Tông thuộc thể loại truyện huyền ảo , xây dựng thế lực. Bê...