Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Sở Duyên , tức Sợ Nhọ , một thanh niên hút cần mà xuyên không . Cũng giống bao nhân vật chính ánh hào quang khác , đống hành với hắn còn có một con hố cha hệ thống , nhưng khác biệt ở cách các truyện khác hệ thống đều sẽ vì nv chính mà thiệt lập ra nghịch thiên tác phong "mệnh ta do ta không do trời " , Trong truyện hệ thống cùng thiên đạo cấu kết với nhau mưu đồ bất chính.

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Thiên Tài là gì ? 

Là vạn người có một , là người có chú định vận khí gia thân , đi nghịch thiên mệnh mà đoạt lại mình số mạng , trăm hoa đua nở cuối cùng cũng chỉ là đá đạp chân cho kẻ mang hai chữ "Thiên Tài " này nở rộ . Hắn cơ duyên , hắn phát triển , hắn mạnh mẽ , để rồi đến một ngày hắn trưởng thành , cùng thiên tranh đoạt , đoạt tạo hóa lại đoạt cơ duyên , đến cuối cùng hắn xé rách giới bích phá toái hư không thành tựu vì tiên , để lại phía sau thiên đạo hóa hình , tâm nát lòng đau .

Không có cách ! Bị những kẻ thiên tài kia mạnh mẽ dùng vũ lực xé mở , không đau cũng phải đau a .

Để rồi giờ đây Thiên Đạo giác ngộ .

Ăn ở chỗ ta , ngủ ở chỗ ta , bây giờ lại đoạt mọi thứ của ta , hơn nữa còn đánh ta ?? Vậy ...  là không được rồi .

Thiên Đạo ủ mưu tính kế , bắt tay với con hàng hệ thống không biết ở đâu ra , thiệt lập một chương trình , «dạy phế đồ đệ» , dạy phế những cái mệnh danh là Thiên Tài kia .

Nhưng than ôi !!

Còn hàng hệ thống vẫn như thế không thể tin cậy , chọn ai không chọn , chọn ngay Sở Nhọ , Sở miệng quạ mà gia thân .

Sở Nhọ từ một người bình cmn thường một phát thăng thiên khi có hệ thống , nào thì Nguyên Anh cảnh giới , nào thì vài vạn mét vuông tông môn , với các kiến trúc to to nhỏ nhỏ , tràn ngập cổ lão hương xưa .

Sở Duyên cũng bắt đầu con đường đa cấp của mình , dạy phế 1 người thăng tiểu cảnh giới , dạy thành một kẻ giảm đại giới quan . 

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a
Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Tưởng chừng nhiệm vụ cmn đơn giản , thu hắn vứt hắn một góc tự sinh tự diệt , cuối năm thu một cái tiểu cảnh giới , đơn giản như vậy sự tình , nhưng ối giới ơi , Sở nhọ với trí khôn âm vô cực của mình , thu đến từng cái đệ tự , lại sợ bọn hắn nhàn chán tu luyện bỏ cuộc giữa chừng , lại uống phí hắn tâm tư . Thế là , hắn bắt đầu hoang ngôn hoặc chúng , lắc lư đại pháp tới ra . 

Dựa vào kiến thức chục năm rèn sách , đủ hình vạn chữ tiểu thuyết mạng , hắn nhanh choáng thu lưu từng cái đệ tự phế vật , lại dùng võ mồm đại pháp , cùng đạo đại âm dương điểm hóa bọn hắn . Kết quả , hắn bị đâm lưng , bị chính những người đệ tự hắn coi là phế vật kia đâm , thứ nhất tên thành tựu Kiếm Tiên , nhị đệ tử thành Trận pháp đại tông sự , tam đệ tử thành vô địch thể tu Man Hoang , ... Cứ vậy hắn dạy đệ tử ngoài ý muốn thành tài . Kết quả , hắn ngoài ý muốn , vì thương sinh thiên hạ , vì vạn giới tu tiên , chống lại thiên mệnh , nghịch chuyển hệ thống ý chí , không thể nào để nhân tài bị chôn vùi trong dòng lịch sử , hắn đem nồi ra cõng , từ một nguyên anh cao cao tại thường , từng chút một rớt xuôbgs cảnh giới .

Đến đây thành tựu đệ nhất sử thi tu tiên , vô tiền khoáng hậu cảnh giới -- Tinh Trùng cảnh ( hiện tại đang là linh hồn cảnh )

>> Đọc truyện: Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Sở Duyên , tức Sợ Nhọ , một thanh niên hút cần mà xuyên không . Cũng giống bao nhân vật chính ánh hào quang khác , đống hành với hắn còn có một con hố cha hệ thống , nhưng khác biệt ở cách các truyện khác hệ thống đều sẽ vì nv chính mà thiệt lập ra nghịch thiên tác phong "mệnh ta do ta không do trời " , Trong truyện hệ thống cùng thiên đạo cấu kết với nhau mưu đồ bất chính.

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Thiên Tài là gì ? 

Là vạn người có một , là người có chú định vận khí gia thân , đi nghịch thiên mệnh mà đoạt lại mình số mạng , trăm hoa đua nở cuối cùng cũng chỉ là đá đạp chân cho kẻ mang hai chữ "Thiên Tài " này nở rộ . Hắn cơ duyên , hắn phát triển , hắn mạnh mẽ , để rồi đến một ngày hắn trưởng thành , cùng thiên tranh đoạt , đoạt tạo hóa lại đoạt cơ duyên , đến cuối cùng hắn xé rách giới bích phá toái hư không thành tựu vì tiên , để lại phía sau thiên đạo hóa hình , tâm nát lòng đau .

Không có cách ! Bị những kẻ thiên tài kia mạnh mẽ dùng vũ lực xé mở , không đau cũng phải đau a .

Để rồi giờ đây Thiên Đạo giác ngộ .

Ăn ở chỗ ta , ngủ ở chỗ ta , bây giờ lại đoạt mọi thứ của ta , hơn nữa còn đánh ta ?? Vậy ...  là không được rồi .

Thiên Đạo ủ mưu tính kế , bắt tay với con hàng hệ thống không biết ở đâu ra , thiệt lập một chương trình , «dạy phế đồ đệ» , dạy phế những cái mệnh danh là Thiên Tài kia .

Nhưng than ôi !!

Còn hàng hệ thống vẫn như thế không thể tin cậy , chọn ai không chọn , chọn ngay Sở Nhọ , Sở miệng quạ mà gia thân .

Sở Nhọ từ một người bình cmn thường một phát thăng thiên khi có hệ thống , nào thì Nguyên Anh cảnh giới , nào thì vài vạn mét vuông tông môn , với các kiến trúc to to nhỏ nhỏ , tràn ngập cổ lão hương xưa .

Sở Duyên cũng bắt đầu con đường đa cấp của mình , dạy phế 1 người thăng tiểu cảnh giới , dạy thành một kẻ giảm đại giới quan . 

Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a
Review truyện Sẽ không có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Tưởng chừng nhiệm vụ cmn đơn giản , thu hắn vứt hắn một góc tự sinh tự diệt , cuối năm thu một cái tiểu cảnh giới , đơn giản như vậy sự tình , nhưng ối giới ơi , Sở nhọ với trí khôn âm vô cực của mình , thu đến từng cái đệ tự , lại sợ bọn hắn nhàn chán tu luyện bỏ cuộc giữa chừng , lại uống phí hắn tâm tư . Thế là , hắn bắt đầu hoang ngôn hoặc chúng , lắc lư đại pháp tới ra . 

Dựa vào kiến thức chục năm rèn sách , đủ hình vạn chữ tiểu thuyết mạng , hắn nhanh choáng thu lưu từng cái đệ tự phế vật , lại dùng võ mồm đại pháp , cùng đạo đại âm dương điểm hóa bọn hắn . Kết quả , hắn bị đâm lưng , bị chính những người đệ tự hắn coi là phế vật kia đâm , thứ nhất tên thành tựu Kiếm Tiên , nhị đệ tử thành Trận pháp đại tông sự , tam đệ tử thành vô địch thể tu Man Hoang , ... Cứ vậy hắn dạy đệ tử ngoài ý muốn thành tài . Kết quả , hắn ngoài ý muốn , vì thương sinh thiên hạ , vì vạn giới tu tiên , chống lại thiên mệnh , nghịch chuyển hệ thống ý chí , không thể nào để nhân tài bị chôn vùi trong dòng lịch sử , hắn đem nồi ra cõng , từ một nguyên anh cao cao tại thường , từng chút một rớt xuôbgs cảnh giới .

Đến đây thành tựu đệ nhất sử thi tu tiên , vô tiền khoáng hậu cảnh giới -- Tinh Trùng cảnh ( hiện tại đang là linh hồn cảnh )

>> Đọc truyện: Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.