KPI là gì

KPI là gì?

KPI là từ tiếng Anh viết tắt của Key Performance Indicator hay chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của mỗi bộ phận, cá nhân. Nhờ đó, các nhà quản lý có thể lên kế hoạch về mục tiêu cũng như chiến lược cho công ty. Mục đích sử dụng KPI nhằm đảm bảo người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu cho từng vị trí, chức danh cụ thể mà mỗi bộ phận, đơn vị đề ra. Đồng thời, điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho mỗi cá nhân. 


KPI là gì?

Cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả

Để có thể xây dựng được KPI hiệu quả thì người quản lý cần thực hiện 5 bước dưới đây:

1.  Xác định người phụ trách KPI chính

Người đảm nhận vị trí này có thể là giám đốc, trưởng bộ phận hoặc các chuyên gia có chuyên môn nhất định. 

2. KPI gắn liền với trách nhiệm và vị trí của mỗi bộ phận khác nhau

Trong một công ty, mỗi cá nhân và bộ phận sẽ đảm nhiệm một vai trò và chức năng khác nhau. Vì thế, để xây dựng được KPI hiệu quả thì người quản lý cần xác định rõ mô tả công việc của từng bộ phận như thế nào?


Cách xây dựng KPI hiệu quả

3. Xác định chỉ số để đánh giá KPI

KPI cho từng bộ phận cần dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban để đưa ra kế hoạch cũng như mục tiêu cụ thể. 

KPI cho từng vị trí, chức danh: Người lên KPI cần lên kế hoạch cũng như nghiệm thu công khai dựa trên mô tả công việc cũng như yêu cầu riêng của từng vị trí. 

Cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả cho từng nhân viên

Thông qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết KPI là gì cũng như cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả như thế nào rồi đúng không? Bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi ngay nhé!

KPI là gì? Cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả

KPI là gì

KPI là gì?

KPI là từ tiếng Anh viết tắt của Key Performance Indicator hay chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của mỗi bộ phận, cá nhân. Nhờ đó, các nhà quản lý có thể lên kế hoạch về mục tiêu cũng như chiến lược cho công ty. Mục đích sử dụng KPI nhằm đảm bảo người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu cho từng vị trí, chức danh cụ thể mà mỗi bộ phận, đơn vị đề ra. Đồng thời, điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho mỗi cá nhân. 


KPI là gì?

Cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả

Để có thể xây dựng được KPI hiệu quả thì người quản lý cần thực hiện 5 bước dưới đây:

1.  Xác định người phụ trách KPI chính

Người đảm nhận vị trí này có thể là giám đốc, trưởng bộ phận hoặc các chuyên gia có chuyên môn nhất định. 

2. KPI gắn liền với trách nhiệm và vị trí của mỗi bộ phận khác nhau

Trong một công ty, mỗi cá nhân và bộ phận sẽ đảm nhiệm một vai trò và chức năng khác nhau. Vì thế, để xây dựng được KPI hiệu quả thì người quản lý cần xác định rõ mô tả công việc của từng bộ phận như thế nào?


Cách xây dựng KPI hiệu quả

3. Xác định chỉ số để đánh giá KPI

KPI cho từng bộ phận cần dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban để đưa ra kế hoạch cũng như mục tiêu cụ thể. 

KPI cho từng vị trí, chức danh: Người lên KPI cần lên kế hoạch cũng như nghiệm thu công khai dựa trên mô tả công việc cũng như yêu cầu riêng của từng vị trí. 

Cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả cho từng nhân viên

Thông qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết KPI là gì cũng như cách xây dựng chỉ số thực hiện công việc hiệu quả như thế nào rồi đúng không? Bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi ngay nhé!

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.