Chìa khóa của một cuộc sống tốt đẹp không phải là quan tâm nhiều hơn?

Thành công không bắt nguồn từ quyết tâm trở thành người chiến thắng , mà từ thực tế ta biết mình là kẻ thua cuộc, và chấp nhận nó , không hề sợ hãi khi thành thật với chính mình đặc biệt là điều tệ hại nhất -chia sẻ những thất bại của chính mình và không hoài nghi về nó

 Hài lòng với sự thất bại của chính mình, khi bạn quá mong muốn rằng bản thân hướng tới những thứ tích cực , xuất sắc hơn- chỉ nhằm để nhắc lại với chúng  ta những điều không phải là , về những thứ chúng ta còn thiếu , về những điều chúng ta phải trở thành nhưng thất bại , thế giới xung quanh luôn nhắc bạn về những thứ bạn còn thiếu sót khiến bạn bận tâm nhiều hơn , khiến bạn hời hợt và giả tạo bắt buộc bản thân chạy theo những ảo tưởng về hạnh sự hạnh phúc và mãn nguyện.

 Bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn? là khi bạn "đếch" quan tâm đến mọi thứ ,  bớt để ý đi , hãy quan tâm đến những thứ thật cấp bách và thật sự quan trọng mà thôi! 

                                                    Ảnhr từ :(lovebooks.vn)

Bạn có biết 1 điều rằng " Niềm khao khát đối với những trải nghiệm tiêu cực bản thân nó đã là một trải nghiệm tích cực . Và , ngược lại ở chỗ , sự chấp thuận thứ trải nghiệm tiêu cực nó lại là một trải nghiệm tiêu cực" Đó là những gì mà nhà triết học Alan Watts gọi là luật trái ngược , là khi bạn càng cố gắng để bản thân ổn hơn thì lại cảm thấy bản thân chúng ta ít mãn nguyện hơn, bởi khi ta theo đuổi nó thì cảm giác bạn thiếu nó so với ban đầu lại càng nhân lên . Nỗi đau được ví như 1 sợi chỉ không thể lấy ra trong tấm vải cuộc đời ,càng cố gắn giật nó ra chỉ khiến bạn phơi bày mọi thứ đi kèm với nó , Ngược lại , nếu như bạn không cần bận tâm về nó , thì không cản được bạn hết , chính những điều bạn không quan tâm lại tạo nên sự khác biệt , khắc họa cuộc đời chúng ta.

                                                      Nguồn internet

Chìa khóa của một cuộc sống tốt đẹp không phải là quan tâm nhiều hơn?

Chìa khóa của một cuộc sống tốt đẹp không phải là quan tâm nhiều hơn?

Thành công không bắt nguồn từ quyết tâm trở thành người chiến thắng , mà từ thực tế ta biết mình là kẻ thua cuộc, và chấp nhận nó , không hề sợ hãi khi thành thật với chính mình đặc biệt là điều tệ hại nhất -chia sẻ những thất bại của chính mình và không hoài nghi về nó

 Hài lòng với sự thất bại của chính mình, khi bạn quá mong muốn rằng bản thân hướng tới những thứ tích cực , xuất sắc hơn- chỉ nhằm để nhắc lại với chúng  ta những điều không phải là , về những thứ chúng ta còn thiếu , về những điều chúng ta phải trở thành nhưng thất bại , thế giới xung quanh luôn nhắc bạn về những thứ bạn còn thiếu sót khiến bạn bận tâm nhiều hơn , khiến bạn hời hợt và giả tạo bắt buộc bản thân chạy theo những ảo tưởng về hạnh sự hạnh phúc và mãn nguyện.

 Bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn? là khi bạn "đếch" quan tâm đến mọi thứ ,  bớt để ý đi , hãy quan tâm đến những thứ thật cấp bách và thật sự quan trọng mà thôi! 

                                                    Ảnhr từ :(lovebooks.vn)

Bạn có biết 1 điều rằng " Niềm khao khát đối với những trải nghiệm tiêu cực bản thân nó đã là một trải nghiệm tích cực . Và , ngược lại ở chỗ , sự chấp thuận thứ trải nghiệm tiêu cực nó lại là một trải nghiệm tiêu cực" Đó là những gì mà nhà triết học Alan Watts gọi là luật trái ngược , là khi bạn càng cố gắng để bản thân ổn hơn thì lại cảm thấy bản thân chúng ta ít mãn nguyện hơn, bởi khi ta theo đuổi nó thì cảm giác bạn thiếu nó so với ban đầu lại càng nhân lên . Nỗi đau được ví như 1 sợi chỉ không thể lấy ra trong tấm vải cuộc đời ,càng cố gắn giật nó ra chỉ khiến bạn phơi bày mọi thứ đi kèm với nó , Ngược lại , nếu như bạn không cần bận tâm về nó , thì không cản được bạn hết , chính những điều bạn không quan tâm lại tạo nên sự khác biệt , khắc họa cuộc đời chúng ta.

                                                      Nguồn internet

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.