Truyện xuyên không là thể loại truyện mà nhân vật chính vì một lý do nào đó xuyên qua một thế giới khác, chiều không gian khác, một thời đại khác, hoặc có thể là quay về quá khứ tiếp xúc với các nhân vật trong lịch sử.
Truyện xuyên không là gì

Xuyên không khác với luân hồi, luân hồi khiến cho người khác bắt đầu cuộc sống mới mà không nhớ đi kiếp trước là ai, làm gì. Còn xuyên không, nhân vật vẫn giữ nguyên ký ức, kiến thức của kiếp trước.

>> Xem thêm: Truyện đô thị là gì?

Truyện trọng sinh là gì?
Truyện trọng sinh là thể loại truyện mà nhân vật chính sau khi chết đi trùng sinh qua một thế giới khác hoặc quay lại quá khứ của chính bản thân mình.

  1. Điểm giống nhau giữa truyện xuyên không và truyện trọng sinh: Cả 2 loại truyện đều kể về nhân vật có thể xuyên qua thế giới khác mà vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước. 
  2. Điểm khác giữa truyện xuyên không và truyện trọng sinh: Nhân vật trong truyện trọng sinh có thể quay về quá khứ của chính bản thân mình, còn truyện xuyên không thì không. 


Một số truyện xuyên không thường gặp:
  • Truyện xuyên không chỉ có linh hồn qua thế giới khác: Loại truyện này giống như thế loại trùng sinh, đầu thai qua thế giới khác, nhưng vẫn giữ được ký ức và kiến thức của kiếp trước.
  • Truyện xuyên không cả linh hồn và thể xác đều qua thế giới khác: Nhân vật chính tình cờ đi vào một chiều không gian khác và tiếp xúc, giao lưu với những con người trong chiều không gian này.

Qua bài viết này, các bạn đã có thể biết được truyện xuyên không là gì và cũng như các thể loại truyện xuyên không rồi phải không. Hãy cùng theo dõi Reviewtruyen.xyz để có thể cập nhật những bài viết hay, tổng hợp review các bộ truyện xuyên không nhé.

Ngoài ra các bạn có thể vào đây để xem các bộ truyện xuyên không hay: https://truyenchuth.com/xuyen-khong

**** Từ khóa liên quan:
truyen trong sinh la gi
trung sinh la gi
cac the loai trung sinh
truyen xuyen khong la gi
su khac nhau giua xuyen khong va trong sinh

Truyện xuyên không là gì? Truyện trọng sinh là gì?

Truyện xuyên không là thể loại truyện mà nhân vật chính vì một lý do nào đó xuyên qua một thế giới khác, chiều không gian khác, một thời đại khác, hoặc có thể là quay về quá khứ tiếp xúc với các nhân vật trong lịch sử.
Truyện xuyên không là gì

Xuyên không khác với luân hồi, luân hồi khiến cho người khác bắt đầu cuộc sống mới mà không nhớ đi kiếp trước là ai, làm gì. Còn xuyên không, nhân vật vẫn giữ nguyên ký ức, kiến thức của kiếp trước.

>> Xem thêm: Truyện đô thị là gì?

Truyện trọng sinh là gì?
Truyện trọng sinh là thể loại truyện mà nhân vật chính sau khi chết đi trùng sinh qua một thế giới khác hoặc quay lại quá khứ của chính bản thân mình.

  1. Điểm giống nhau giữa truyện xuyên không và truyện trọng sinh: Cả 2 loại truyện đều kể về nhân vật có thể xuyên qua thế giới khác mà vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước. 
  2. Điểm khác giữa truyện xuyên không và truyện trọng sinh: Nhân vật trong truyện trọng sinh có thể quay về quá khứ của chính bản thân mình, còn truyện xuyên không thì không. 


Một số truyện xuyên không thường gặp:
  • Truyện xuyên không chỉ có linh hồn qua thế giới khác: Loại truyện này giống như thế loại trùng sinh, đầu thai qua thế giới khác, nhưng vẫn giữ được ký ức và kiến thức của kiếp trước.
  • Truyện xuyên không cả linh hồn và thể xác đều qua thế giới khác: Nhân vật chính tình cờ đi vào một chiều không gian khác và tiếp xúc, giao lưu với những con người trong chiều không gian này.

Qua bài viết này, các bạn đã có thể biết được truyện xuyên không là gì và cũng như các thể loại truyện xuyên không rồi phải không. Hãy cùng theo dõi Reviewtruyen.xyz để có thể cập nhật những bài viết hay, tổng hợp review các bộ truyện xuyên không nhé.

Ngoài ra các bạn có thể vào đây để xem các bộ truyện xuyên không hay: https://truyenchuth.com/xuyen-khong

**** Từ khóa liên quan:
truyen trong sinh la gi
trung sinh la gi
cac the loai trung sinh
truyen xuyen khong la gi
su khac nhau giua xuyen khong va trong sinh

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.