Review và Tóm Tắt Sơ Lược Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss là bộ truyện thuộc thể loại võng du kết pha lẫn chút huyền ảo, dị giới. Cốt truyện chủ yếu mô tả cuộc sống bá đạo của nhân vật chính.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss

Giới thiệu sơ lược về Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss:
Xuyên việt đến thế giới game online, chức nghiệp bán rượu, một cái cấp thấp NPC.

Nhưng luôn có một đám người não đại động mở --

60 cấp NPC:

"Ngọa tào! Đó là một 70 cấp đại lão a !!"

80 cấpNPC:

"Không không không! Đại lão tối thiểu trên chín mươi cấp! !"

90 cấp NPC:

"Nói * mã đâu? Đây là viễn cổ cự đầu, tuyệt đối 100 cấp. "

100 cấp NPC:

"Kỳ thực ta cảm thấy. . . Các ngươi có thể đem đại lão lại cao hơn chỗ suy nghĩ một chút!"

Mọi người:

"Tê! ! Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, thật·đại lão khủng bố như vậy!"

Đối với những người này phỏng đoán, Hạ Mộc khóe miệng co giật, không cam lòng rống giận --

Ta chỉ là một bán rượu Tiểu Lão Bản mà thôi a!

Các người chơi, NPC nhóm:

"Đối với, đại lão ngươi chỉ là một bán rượu Tiểu Lão Bản mà thôi!"

Luận thầm nghĩ muốn bán rượu cá mặn, như thế nào một đường phẫn hổ ăn heo, trở thành thật·đại lão.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss


Tóm tắt và đánh giá Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss:
Hạ Mộc một thanh niên hiện đại sau khi chết đi không được vào luân hồi mà được hồi sinh vào một nhân vật trong thế giới game có tên là Thần Thánh Đại Lục.

Hạ Mộc được sự giúp đỡ của hệ thống đề phát triển quán rượu để trở thành một trong những quán rượu lớn nhất tại thế giới này.

Trong thế giới này, ngoài những nhân vật trong game thì Hạ Mộc còn đối mặt với các người chơi.

Trong tửu quán, Hạ Mộc có một đặc tính đó chính là vô địch, dù cho người có 80 90 thậm chí là 100 cấp đi nữa thì cũng phải nằm xấp xuống.

Hãy cùng đọc truyện để dõi theo bước chân của Hạ Mộc trở thành Tửu Thần tại thế giới này nhé 

Reviewtruyen.xyz xin được đánh giá bộ Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss với thang điểm 10/10.

Nếu các bạn chưa đọc bộ Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss thì hãy vào TruyenchuTH.com đọc ngay thôi nào. Đừng bỏ qua bộ truyện hay này nhé.

Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss

Review và Tóm Tắt Sơ Lược Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss là bộ truyện thuộc thể loại võng du kết pha lẫn chút huyền ảo, dị giới. Cốt truyện chủ yếu mô tả cuộc sống bá đạo của nhân vật chính.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss

Giới thiệu sơ lược về Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss:
Xuyên việt đến thế giới game online, chức nghiệp bán rượu, một cái cấp thấp NPC.

Nhưng luôn có một đám người não đại động mở --

60 cấp NPC:

"Ngọa tào! Đó là một 70 cấp đại lão a !!"

80 cấpNPC:

"Không không không! Đại lão tối thiểu trên chín mươi cấp! !"

90 cấp NPC:

"Nói * mã đâu? Đây là viễn cổ cự đầu, tuyệt đối 100 cấp. "

100 cấp NPC:

"Kỳ thực ta cảm thấy. . . Các ngươi có thể đem đại lão lại cao hơn chỗ suy nghĩ một chút!"

Mọi người:

"Tê! ! Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, thật·đại lão khủng bố như vậy!"

Đối với những người này phỏng đoán, Hạ Mộc khóe miệng co giật, không cam lòng rống giận --

Ta chỉ là một bán rượu Tiểu Lão Bản mà thôi a!

Các người chơi, NPC nhóm:

"Đối với, đại lão ngươi chỉ là một bán rượu Tiểu Lão Bản mà thôi!"

Luận thầm nghĩ muốn bán rượu cá mặn, như thế nào một đường phẫn hổ ăn heo, trở thành thật·đại lão.
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss
Review Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss


Tóm tắt và đánh giá Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss:
Hạ Mộc một thanh niên hiện đại sau khi chết đi không được vào luân hồi mà được hồi sinh vào một nhân vật trong thế giới game có tên là Thần Thánh Đại Lục.

Hạ Mộc được sự giúp đỡ của hệ thống đề phát triển quán rượu để trở thành một trong những quán rượu lớn nhất tại thế giới này.

Trong thế giới này, ngoài những nhân vật trong game thì Hạ Mộc còn đối mặt với các người chơi.

Trong tửu quán, Hạ Mộc có một đặc tính đó chính là vô địch, dù cho người có 80 90 thậm chí là 100 cấp đi nữa thì cũng phải nằm xấp xuống.

Hãy cùng đọc truyện để dõi theo bước chân của Hạ Mộc trở thành Tửu Thần tại thế giới này nhé 

Reviewtruyen.xyz xin được đánh giá bộ Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss với thang điểm 10/10.

Nếu các bạn chưa đọc bộ Truyện Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss thì hãy vào TruyenchuTH.com đọc ngay thôi nào. Đừng bỏ qua bộ truyện hay này nhé.

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.