Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần là bộ truyện đô thị kết hợp với tu tiên. Truyện không có hệ thống, cốt truyện mới lạ mạch văn đô thị xen lẫn tu tiên khiến cho bộ truyện không bị nhàm chán mà trở nên thú vị hơn.
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Giới thiệu của tác giả về bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
- Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần hữu nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.
- Ngay cả chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...
- Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, thế giới quan tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ á!

Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tóm tắt sơ lược của Review truyện về bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần:
- Tống Thư Hàng một thanh niên đô thị hiện đại, không có gia thế, chỉ là một thanh niên hết sức bình thường. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng có một tin nhắn mời gia nhập vào hội quần tiên giao lưu (kiểu như group chat trên yahoo ngày xưa hay telegram hiện nay).
- Tống Thư Hàng đồng ý gia nhập vào group chat, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn ta với cái group này thì toàn là người điên. Nào là Thái Thượng Lão Quân, nào là Tề Thiên Đại Thánh, nào là tiên nhân, nào là ngọc hoàng.... suốt ngày giao lưu công pháp, nói chuyện bàn đào, kinh nghiệm luyện đan.
- Thôi cứ thử tin 1 lần, Tống Thư Hàng tự nói với bản thân và một sự thật không thể tin xảy ra trước mắt hắn. Tất cả những thành viên trong group chat toàn bộ đều là tu chân giả, tiên nhân. Ôi trời ơi chuyện gì xảy ra thế này. Phải chăng cuộc đời của Tống Thư Hàng sẽ thay đổi từ đây?

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần sẽ đưa các bạn theo hành trình của Tống Thư Hàng từ một thanh niên đô thị bình thường phấn đấu để có thể đứng ngang hàng với quần tiên trong group chát.

Theo đánh giá của review truyện thì bộ truyện này xứng đáng với thang điểm 9/10.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn bên bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần.

Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần là bộ truyện đô thị kết hợp với tu tiên. Truyện không có hệ thống, cốt truyện mới lạ mạch văn đô thị xen lẫn tu tiên khiến cho bộ truyện không bị nhàm chán mà trở nên thú vị hơn.
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Giới thiệu của tác giả về bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
- Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần hữu nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.
- Ngay cả chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...
- Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, thế giới quan tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ á!

Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Review truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tóm tắt sơ lược của Review truyện về bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần:
- Tống Thư Hàng một thanh niên đô thị hiện đại, không có gia thế, chỉ là một thanh niên hết sức bình thường. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng có một tin nhắn mời gia nhập vào hội quần tiên giao lưu (kiểu như group chat trên yahoo ngày xưa hay telegram hiện nay).
- Tống Thư Hàng đồng ý gia nhập vào group chat, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn ta với cái group này thì toàn là người điên. Nào là Thái Thượng Lão Quân, nào là Tề Thiên Đại Thánh, nào là tiên nhân, nào là ngọc hoàng.... suốt ngày giao lưu công pháp, nói chuyện bàn đào, kinh nghiệm luyện đan.
- Thôi cứ thử tin 1 lần, Tống Thư Hàng tự nói với bản thân và một sự thật không thể tin xảy ra trước mắt hắn. Tất cả những thành viên trong group chat toàn bộ đều là tu chân giả, tiên nhân. Ôi trời ơi chuyện gì xảy ra thế này. Phải chăng cuộc đời của Tống Thư Hàng sẽ thay đổi từ đây?

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần sẽ đưa các bạn theo hành trình của Tống Thư Hàng từ một thanh niên đô thị bình thường phấn đấu để có thể đứng ngang hàng với quần tiên trong group chát.

Theo đánh giá của review truyện thì bộ truyện này xứng đáng với thang điểm 9/10.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn bên bộ truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần.

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.